Hướng dẫn xem sao kê tháng trên app SmartOne

Chi tiết các bước kiểm tra sao tháng (sao kê tiền và chứng khoán) trên app SmartOne:

1. Hướng dẫn xem sao kê tiền

Sao kê tiền cho phép khách hàng theo dõi lịch sử giao dịch trên tài khoản. Để xem các giao dịch về tiền đã thực hiện trong một khoảng thời gian, khách hàng thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tại màn hình đầu tiên sau khi đăng nhập, khách hàng chọn Cổ phiếu

hướng dẫn xem sao kê tiền

Bước 2: Tại tab Danh mục, khách hàng kéo menu phía dưới sang trái, tìm và nhấn vào mục Sao kê tiền

Hướng dẫn xem sao kê tháng trên app SmartOne

Bước 3: Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu tại ô: Từ ngày; Đến ngày và xem thông tin tại màn hình hiện ra.

Cách xem sao kê tiền

2. Hướng dẫn xem sao kê chứng khoán

Sao kê chứng khoán cho phép khách hàng theo dõi lịch sử giao dịch chứng khoán trên tài khoản trong 1 khoảng thời gian (tra cứu trong khoảng 90 ngày).

Bước 1: Tại tab Danh mục, khách hàng kéo menu phía dưới sang trái, tìm và nhấn vào mục Sao kê chứng khoán.

xem sao kê tháng trên app SmartOne

Bước 2: Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu (dưới 3 tháng) tại ô: Từ ngày; Đến ngày, xem theo toàn bộ mã hoặc theo từng mã chứng khoán cụ thể bằng cách nhập mã chứng khoán cần xem vào ô mã CK.

Hướng dẫn xem sao kê chứng khoán trên app SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu lãi lỗ đã thực hiện