Hướng dẫn xem sao kê tháng trên web SmartOne

Chi tiết các bước để xem sao kê tiền và chứng khoán trên web SmartOne:

1. Hướng dẫn xem sao kê tiền

Bước 1: Khách hàng vào menu Quản lý tài sản, chọn Sao kê tiền.

hướng dẫn xem sao kê tiền trên web SmartOne

Bước 2: Khách hàng chọn loại Tài khoản, khoảng thời gian muốn xem và nhấn Tìm kiếm.

kiểm tra sao kê tiền trên web SmartOne

2. Hướng dẫn xem sao kê chứng khoán

Bước 1: Tương tự như sao kê tiền, Khách hàng vào phần  Quản lý tài sản, chọn Sao kê chứng khoán.

hướng dẫn xem sao kê chứng khoán trên web SmartOne

Bước 2: Khách hàng chọn loại Tài khoản, khoảng thời gian, điền mã Chứng khoán muốn xem và nhấn nút Xem.

xem sao kê chứng khoán trên web SmartOne

3. Hướng dẫn xem lãi/lỗ đã thực hiện

Bước 1: Tại giao diện màn hình chính, Khách hàng vào phần Quản lý tài sản, chọn Lãi lỗ đã thực hiện.

Hướng dẫn xem lãi lỗ đã thực hiện trên web SmartOne

Bước 2: Khách hàng chọn loại Tài khoản, khoảng thời gian, điền Mã Chứng khoán muốn xem và nhấn Xem.

lãi lỗ đã thực hiện trên web SmartOne

Xem thêm: Hướng dẫn ứng tiền trên web SmartOne