Hướng dẫn xem thông tin tài khoản trên web SmartPro

Chức năng Thông tin tài khoản hỗ trợ khách hàng thực hiện cài đặt/ chỉnh sửa các thông tin tài khoản trên hệ thống VPS SmartPro với các chức năng chi tiết dưới đây:

  • Thông tin chung: Đây là các thông tin liên lạc được VPS sử dụng để gửi thư, chuyển phát hay gọi điện/ Fax liên lạc mỗi khi cần.
  • Thông tin giao dịch: Bao gồm Email nhận thông tin về GDĐT, số di động đăng ký Contact Center và Tài khoản ngân hàng.
  • Đổi mật khẩu
  • Đổi mã PIN

Để xem thông tin chung và thông tin giao dịch trên SmartPro, khách hàng làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Trên màn hình giao diện chính, nhấn vào thanh menu  và chọn Thông tin tài khoản.

Bước 2: Chọn tab Thông tin chung/ thông tin giao dịch. Trường hợp khách hàng thấy các thông tin này không cập nhật/ không trùng khớp với các thông tin hiện tại của khách hàng, khách hàng cần liên hệ VPS để làm thủ tục thay đổi thông tin.

xem thông tin tài khoản trên web SmartPro

Xem thêm: Hướng dẫn chuyển khoản trực tuyến trên web SmartPro