Xem thông tin và quản lý tài khoản trên app SmartOne

Tại màn hình chính sau khi đăng nhập, khách hàng nhấn vào Tên của mình hiển thị ở góc trái phía trên màn hình, sau đó chọn mục Thông tin tài khoản

xem thông tin tài khoản trên app SmartOne

Tại đây, khách hàng có thể chỉnh sửa các thông tin như: Số CMT/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, Email…sau đó nhấn Xác nhận.

VPS sẽ tiếp nhận và phối hợp với khách hàng để xác minh một số thông tin trước khi tiến hành các thay đổi theo đề nghị của khách hàng.

Xem thêm: Cách đặt lệnh mua bán chứng khoán trên app SmartOne