Xem thông tin và quản lý tài khoản trên web SmartOne

Để xem thông tin và quản lý tài khoản trên web SmartOne, khách hàng thao tác như sau:

Tại giao diện màn hình chính, khách hàng vào phần Quản lý tài khoản, chọn Thông tin tài khoản.

xem thông tin và quản lý tài khoản trên web SmartOne

Thông tin tài khoản giúp khách hàng theo dõi thông tin cá nhân mà khách hàng đã đăng ký với VPS bao gồm: 

  • Họ tên
  • Số CMND/ Hộ chiếu / Ngày cấp/ Nơi cấp
  • Địa chỉ 
  • Điện thoại/ Di động
  • Email
  • Phân loại KH
  • Chi nhánh
  • Nhân viên môi giới
  • Trạng thái thông tin

Khách hàng có thể nhấn vào nút Sửa để cập nhập thông tin cá nhân. VPS sẽ tiếp nhận và phối hợp với khách hàng để xác minh một số thông tin trước khi tiến hành các thay đổi theo đề nghị của khách hàng. 

Xem thêm: Hướng dẫn chuyển rút tiền trên web SmartOne