Tra cứu, sửa lệnh và huỷ lệnh phái sinh trên web SmartPro

1. Tra cứu lệnh giao dịch

Để kiểm tra các lệnh đã đặt trong ngày và trạng thái của từng lệnh, khách hàng nhấn vào Danh sách lệnh ở dưới chân trang, màn hình hiển thị danh sách lệnh như sau:

tra cứu lệnh giao dịch trên web SmartPro
  • Click vào mục Chờ khớp để lọc các lệnh chưa khớp trong ngày.
  • Click vào Đã khớp để lọc các lệnh đã khớp trong ngày.

Trường hợp khách hàng sử dụng lệnh điều kiện và có nhu cầu tra cứu lệnh điều kiện đã đặt. Khách hàng nhấn chọn Danh sách lệnh điều kiện ở dưới chân trang, màn hình hiển thị danh sách lệnh điều kiện như sau:

danh sách lệnh điều kiện trên web SmartPro

2. Tra cứu lịch sử đặt lệnh

Để tra cứu lịch sử đặt lệnh, khách hàng làm theo các bước hướng dẫn như sau:

Bước 1: Trên màn hình giao diện chính, nhấn vào biểu tượng menu và chọn Lịch sử lệnh.

tra cứu lịch sử đặt lệnh trên web SmartPro

Bước 2: Nhập mã chứng khoán và trạng thái cần tra cứu. Lưu ý nhập thời gian từ ngày đến ngày để xem dữ liệu trong quá khứ.

lịch sử đặt lệnh web SmartPro

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị lịch sử giao dịch như thông số tra cứu.

lịch sử đặt lệnh phái sinh

3. Sửa lệnh giao dịch

Bước 1: Khách hàng nhấn vào biểu tượng chiếc bút  hệ thống sẽ hiển thị màn hình Xác nhận sửa lệnh.

Bước 2: Khách hàng thực hiện sửa giá hoặc khối lượng vào ô thông tin cần thay đổi và thực hiện xác nhận mã pin.

sửa lệnh giao dịch phái sinh trên web SmartPro

Bước 3: Khách hàng nhấn nút Xác nhận để thay đổi hoặc nhấn Huỷ để hủy yêu cầu.

4. Huỷ lệnh giao dịch

Bước 1: Khách hàng nhấn vào biểu tượng ,hệ thống hiển thị màn hình Xác nhận hủy lệnh. Bước 2: Khách hàng kiểm tra thông tin lệnh và thực hiện xác nhận mã pin.

huỷ lệnh giao dịch phái sinh trên web SmartPro

Bước 3: Khách hàng nhấn Xác nhận để thay đổi hoặc nhấn Huỷ để hủy yêu cầu.

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt tiện ích trên web SmartPro