Hướng dẫn xem trạng thái lệnh trên app SmartOne

Để xem danh sách lệnh trong ngày, kiểm tra trạng thái lệnh trên app SmartOne, khách hàng thao tác như sau:

Tại màn hình chính, khách hàng vào phần Cổ phiếu, chọn Sổ lệnh > Lệnh trong ngày để xem trạng thái lệnh.

Xem thêm: Hướng dẫn sửa lệnh và huỷ lệnh trên app SmartOne