Hưởng trợ cấp thất nghiệp 2021?

Theo quy định tại Điều 50 Luật Việc làm 2013, người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp với mức như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng=60%xMức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp
  • Trong đó, thời gian hưởng trợ cấp phụ thuộc vào số tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp: Cứ đóng đủ 12 – 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Đặc biệt, Điều 50 cũng quy định: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo chế độ hợpđồng lao động. Như vậy, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2021 như sau:

  • Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định Mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở, tức là 5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng.
  • Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định: Mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.Do đó, trợ cấp thất nghiệp tối đa năm 2021,người lao động sẽ nhận:
     
VùngMức lương tối thiểu vùngMức trợ cấp thất nghiệp tối đa
Vùng I4,42 triệu đồng/tháng22,1 triệu đồng/tháng
Vùng II3,92 triệu đồng/tháng19,6 triệu đồng/tháng
Vùng III3,43 triệu đồng/tháng17,15 triệu đồng/tháng
Vùng IV3,07 triệu đồng/tháng15,35 triệu đồng/tháng

Xem thêm: Thất nghiệp tạm thời

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC: