Tìm hiểu về kênh xu hướng trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Kênh xu hướng là gì?

Khi ta có một đường xu hướng và sau đó vẽ một đường song song với đường xu hướng này thì sẽ hình thành một kênh xu hướng. Kênh xu hướng sẽ giúp nhà đầu tư xác định điểm mua bán cổ phiếu, và xác định vùng hỗ trợ, kháng cự tiềm năng.

Các dạng kênh xu hướng

Kênh xu hướng tăng: là kênh xu hướng được hình thành khi đáy sau của giá cao hơn đáy trước của chính nó và đỉnh sau của giá cao hơn đỉnh trước của chính nó.

Kênh xu hướng giảm: là kênh xu hướng được hình thành khi đáy sau của giá thấp hơn đáy trước của chính nó và đỉnh sau của giá thấp hơn đỉnh trước của chính nó.

Kênh xu hướng ngang: là kênh xu hướng mà tại đó giá sideway có đỉnh sau bằng đỉnh trước và đáy sau bằng đáy trước tương tự như mô hình hình chữ nhật.

Chú ý: kênh xu hướng khi thiết lập phải song song với nhau

Vùng đáy của kênh xu hướng là vùng xem xét mua còn vùng đỉnh kênh xu hướng là xem xét bán. Để chắc chắn nhà đầu tư có thể chờ giá của cổ phiếu khóa đáy hoặc khóa đỉnh rồi ra quyết định cũng chưa muộn.

Không được ép giá vào kênh xu hướng mà nhà đầu tư mong muốn.

Cổ phiếu DXG: qua điểm 1 và điểm 3 ta vẽ được uptrend sau đó vẽ một đường thẳng song song với uptrend đi qua điểm 2 ta được một kênh xu hướng tăng của DXG.

Và sau đó giá của cổ phiếu DXG luôn có xu hướng chuyển động trong kênh xu hướng tăng này và cho các điểm vào lệnh là 1-3-5 và các điểm thoát lệnh mua 2-4-6 như hình.

Nhân kênh xu hướng

Cổ phiếu SSI:qua hai điểm 1 và điểm 2 ta vẽ được một downtrend và ta vẽ một đường song song với đường thẳng đi nối điểm 1-2 và đi qua điểm 3 ta vẽ được một kênh xu hướng giảm như hỉnh. Sau đó, từ điểm 3 giá đi lên đập vào kênh xu hướng điểm 4 và điểm 5 tiếp đó giá vẫn đi xuống. Nhưng từ điểm 5 đi xuống giá phá qua kênh xu hướng và đi vào kênh xu hướng tiếp theo có chiều rộng h đúng bằng chiều rộng h của kênh xu hướng cũ như hình => tại điểm 7 nhà đầu tư theo dõi khi có tín hiệu khóa đáy nhà đầu tư có thể mở mua mới. Chốt lời khi giá lên điểm 10 của kênh trước đó và điểm chốt lời tiếp theo là kênh giá trên cùng vùng giá 24.5-25.5.

Tổng kết

khi giá cổ phiếu đang chạy trong một kênh xu hướng nhất định thì việc ra quyết định là khá dễ dàng nhưng tại các điểm chạm kênh xu hướng là các điểm mà nhà đầu tư thực chất đang bắt đáy. Nếu trong xu hướng tăng thì các điểm bắt đáy này khá tiềm năng nhưng trong xu hướng giảm thì những điểm bắt đáy này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nên trong xu hướng giảm nhà đầu tư nên chờ khóa đáy rõ ràng (giá vượt lên trên MA5 chẳng hạn) rồi ra quyết định cũng chưa muộn.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

XEM THÊM: