Kênh xu hướng

Kênh xu hướng là gì?

Khi ta có một đường xu hướng và sau đó vẽ một đường song song với đường xu hướng này thì sẽ hình thành một kênh xu hướng. Kênh xu hướng sẽ giúp NDT xác định điểm mua bán cổ phiếu, và xác định vùng hỗ trợ, kháng cự tiềm năng.

Các dạng kênh xu hướng

Kênh tăng: đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.

Kênh giảm: đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Kênh ngang: tương tự mô hình hình chữ nhật

Chú ý: kênh xu hướng khi thiết lập phải song song với nhau

Vùng đáy của kênh xu hướng là vùng xem xét mua còn vùng đỉnh kênh xu hướng là xem xét bán

Không được ép giá vào kênh xu hướng mà NĐT mong muốn.

Cổ phiếu DXG: qua điểm 1 và điểm 2 ta vẽ được uptrend sau đó vẽ một đường thẳng song song với uptrend đi qua điểm 2 ta được một kênh xu hướng tăng của DXG. Và sau đó giá luôn có xu hướng chuyển động trong kênh xu hướng này và cho các điểm vào lệnh là 1-3-5 và các điểm thoát lệnh mua 2-4-6 như hình.

Nhân kênh xu hướng

Cổ phiếu SSI:qua hai điểm 1 và điểm 2 ta vẽ được một dowtrend và qua điểm 3 ta vẽ được một kênh xu hướng sau đó giá đi lên đập vào kênh xu hướng điểm 4 và điểm 5 tiếp đó giá vẫn đi xuống. Nhưng từ điểm 5 đi xuống giá phá qua kênh xu hướng và đi vào kênh xu hướng tiếp theo có chiều rộng h đúng bằng chiều rộng h của kênh xu hướng cũ như hình.

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: