Khấu hao là gì? Phân loại và cách tính

Khấu hao là một trong những thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Đây là quá trình phân bổ chi phí của tài sản cố định trong thời gian dài, thường được tính theo một số năm hoặc quý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm khấu hao, các loại khấu hao, cách tính khấu hao và tầm quan trọng của khấu hao trong kế toán và tài chính.

khấu hao là gì

I. Khái niệm khấu hao

Khấu hao là quá trình phân bổ chi phí của tài sản cố định trong thời gian dài. Tài sản cố định là tài sản được sử dụng trong một khoảng thời gian dài hơn một năm và không dùng để bán lại trong thời gian ngắn. Ví dụ như máy móc, đất đai, nhà cửa, tài sản nội thất, phương tiện vận chuyển, thiết bị máy móc,… Khấu hao được tính để phân bổ chi phí của tài sản cố định cho nhiều năm liên tiếp, thay vì chi phí của tài sản được ghi nhận tại một thời điểm duy nhất.

II. Các loại khấu hao

Khấu hao tài sản theo dòng sản xuất (Depreciation by Production)

Đây là phương pháp khấu hao dựa trên sản lượng, tốc độ hoặc giờ làm việc của tài sản. Các tài sản như máy móc, thiết bị và dụng cụ có thể bị mòn hoặc hư hỏng theo thời gian sử dụng, do đó sản lượng sản xuất hoặc tốc độ hoạt động có thể giảm đi. Phương pháp này được sử dụng để phân bổ chi phí của tài sản cố định cho mỗi đơn vị sản phẩm hoặc đơn vị sản xuất. Ví dụ, một máy móc có giá trị 100 triệu đồng, tuổi thọ dự kiến là 10 năm và được sử dụng để sản xuất 1 triệu sản phẩm trong suốt tuổi thọ của nó. Tỷ lệ khấu hao hàng năm sẽ là 10 triệu đồng.

Khấu hao tài sản theo thời gian (Depreciation by Time)

Đây là phương pháp khấu hao dựa trên thời gian sử dụng của tài sản cố định. Theo phương pháp này, chi phí của tài sản cố định được phân bổ đều trong suốt thời gian sử dụng của tài sản đó. Phương pháp này thường được sử dụng cho các tài sản như nhà cửa, đất đai, tài sản nội thất và phương tiện vận chuyển. Ví dụ, một tài sản có giá trị 500 triệu đồng, tuổi thọ dự kiến là 20 năm. Tỷ lệ khấu hao hàng năm sẽ là 25 triệu đồng.

Khấu hao tài sản theo phương pháp giảm dần (Declining Balance Method)

Đây là phương pháp khấu hao dựa trên giá trị hao mòn của tài sản. Phương pháp này cho phép phân bổ chi phí của tài sản cố định vào năm đầu tiên sử dụng một khoản tiền lớn hơn, sau đó giảm dần theo thời gian. Phương pháp này thường được sử dụng cho các tài sản có tuổi thọ ngắn hoặc tài sản sử dụng nhiều trong giai đoạn đầu tiên, ví dụ như máy móc sản xuất. Ví dụ, một tài sản có giá trị 100 triệu đồng, tuổi thọ dự kiến là 5 năm, tỷ lệ khấu hao hàng năm theo phương pháp giảm dần là 40%.

III. Cách tính khấu hao

Để tính khấu hao, ta cần biết giá trị của tài sản, tuổi thọ dự kiến của tài sản và phương pháp khấu hao được sử dụng. Công thức tính khấu hao đơn giản nhất là:

Khấu hao hàng năm = (Giá trị tài sản – Giá trị thu hồi dự kiến) / Tuổi thọ dự kiến

Trong đó, giá trị thu hồi dự kiến là giá trị mà tài sản có thể được bán lại sau khi đã sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức này phù hợp với phương pháp khấu hao theo thời gian. Đối với phương pháp khấu hao theo dòng sản xuất hoặc phương pháp giảm dần, công thức sẽ khác nhau.

IV. Tầm quan trọng của khấu hao trong kế toán và tài chính

Khấu hao là một khái niệm quan trọng trong kế toán và tài chính. Nó giúp phân bổ chi phí của tài sản cố định cho nhiều năm liên tiếp, giúp tăng tính hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và giảm chi phí thuế. Ngoài ra, khấu hao còn giúp doanh nghiệp quản lý tài sản cố định của mình một cách hiệu quả hơn, đồng thời giúp đưa ra quyết định đúng đắn trong việc mua sắm tài sản mới hay bảo trì tài sản cũ.

Tuy nhiên, việc tính toán và quản lý khấu hao cũng cần được thực hiện một cách chính xác và kỹ lưỡng để tránh sai sót trong báo cáo tài chính và phạm pháp luật. Do đó, các doanh nghiệp cần chú ý đến việc áp dụng phương pháp khấu hao phù hợp và sử dụng phần mềm kế toán hiện đại để quản lý và tính toán khấu hao một cách nhanh chóng và chính xác.

V. Kết luận

Như vậy, khấu hao là một khái niệm quan trọng trong kế toán và tài chính của doanh nghiệp. Nó giúp phân bổ chi phí của tài sản cố định vào nhiều năm liên tiếp, giúp tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và giảm chi phí thuế. Việc tính toán và quản lý khấu hao cần được thực hiện một cách chính xác và kỹ lưỡng để tránh sai sót trong báo cáo tài chính và phạm pháp luật. Do đó, các doanh nghiệp cần chú ý đến việc áp dụng phương pháp khấu hao phù hợp và sử dụng phần mềm kế toán hiện đại để quản lý và tính toán khấu hao một cách nhanh chóng và chính xác.

XEM THÊM: