Khuyến nghị nhanh cổ phiếu CTG

CTG ghi nhận kết quả kinh doanh quý 2/2021 kém khả quan khi chi phí trích lập dự phòng tăng mạnh.

Triển vọng Ngân hàng quốc doanh cũng không thực sự sáng sủa trong các quý tới khi phải giảm lãi vay để hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại từ covid và áp lực trích lập dự phòng cao.

Khuyến nghị: canh bán trong ngắn hạn. Chỉ ưu tiên mua khi xác định tầm nhìn dài hạn.