Khuyến nghị nhanh cổ phiếu FMC

Kết quả tăng trưởng doanh thu quý 2 của FMC rất ấn tượng với mức tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2020.