Khuyến nghị nhanh cổ phiếu GAS

GAS ghi nhận kqkd quý 2 ấn tượng khi LNST tăng 34% so với cùng kỳ. Kỳ vọng chính trong các quý tới là dựa vào giá dầu vẫn ở mức cao và nhu cầu tiêu thụ điện được cải thiện mạnh. Canh mua nếu giá breakout qua ngưỡng cản 97.