Khuyến nghị trưa ngày 11.01.2022

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Video được đăng tải lúc 12:30 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu