Kiến thức phân tích cơ bản

Hoán đổi cổ phiếu là gì

Hoán đổi cổ phiếu là gì Hoán đổi cổ phiếu là hành động trao đổi cổ phiếu của một doanh…
ĐỌC TIẾP

Giá trị hợp lý là gì và ý nghĩa trong đầu tư

Giá trị hợp lý là gì Giá trị hợp lý của một tài sản có thể hiểu là mức giá…
ĐỌC TIẾP

Tăng trưởng tín dụng trong nền kinh tế Việt Nam

Tăng trưởng tín dụng là gì? Tăng trưởng tín dụng là lượng cung tiền trong nền kinh tế tăng lên.…
ĐỌC TIẾP

Tìm hiểu về chỉ số chứng khoán

Chỉ số chứng khoán là gì Chỉ số chứng khoán là các chỉ số được xây dựng và tính toán…
ĐỌC TIẾP

Tìm hiểu về các công cụ tài chính

Công cụ tài chính là gì Công cụ tài chính (financial instruments) là các giao dịch, hợp đồng mà qua…
ĐỌC TIẾP

Rủi ro tín dụng là gì

Khái niệm về rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng (credit risk) là thuật ngữ dùng để chỉ những…
ĐỌC TIẾP

Giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường của một doanh nghiệp Trước khi tìm hiểu về giá trị vốn hóa của toàn bộ…
ĐỌC TIẾP

Tìm hiểu giao dịch Repo

1. Khái niệm giao dịch Repo Theo giáo trình Thị trường tài chính và Các định chế tài chính, giao…
ĐỌC TIẾP

Rủi ro doanh nghiệp trong đầu tư chứng khoán

Rủi ro doanh nghiệp là gì? Rủi ro doanh nghiệp là các loại rủi ro mang tính đặc thù, tác…
ĐỌC TIẾP

Đầu cơ chứng khoán trên thị trường Việt Nam.

Đầu cơ là gì? Đầu cơ là hành vi vơ vét hàng hóa, tích trữ, gom hàng và chờ cơ…
ĐỌC TIẾP

Các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam

Công ty quản lý quỹ là gì? Công ty quản lý quỹ là công ty chuyên thực hiện việc quản…
ĐỌC TIẾP

Thặng dư vốn cổ phần là gì

Thặng dư vốn cổ phần là gì Thặng dư vốn cổ phần được hình thành khi cổ phiếu của doanh…
ĐỌC TIẾP

Rủi ro thị trường trong đầu tư chứng khoán là gì

Rủi ro thị trường là gì Rủi ro thị trường (market risk) trong lĩnh vực chứng khoán là rủi ro…
ĐỌC TIẾP

Mối quan hệ giữa lãi suất và lạm phát

1. Lãi suất là gì? Lãi suất là tỉ lệ % chênh lệch giữa số tiền người đi vay trả…
ĐỌC TIẾP

Chi phí cố định là gì và ứng dụng trong xác định điểm hòa vốn

Chi phí cố định là gì Thuật ngữ chi phí cố định hay định phí (fixed cost) được dùng để…
ĐỌC TIẾP