Kiến thức phân tích cơ bản

Tìm hiểu giao dịch Repo

1. Khái niệm giao dịch Repo Theo giáo trình Thị trường tài chính và Các định chế tài chính, giao…
ĐỌC TIẾP

Rủi ro doanh nghiệp trong đầu tư chứng khoán

Rủi ro doanh nghiệp là gì? Rủi ro doanh nghiệp là các loại rủi ro mang tính đặc thù, tác…
ĐỌC TIẾP

Đầu cơ chứng khoán trên thị trường Việt Nam.

Đầu cơ là gì? Đầu cơ là hành vi vơ vét hàng hóa, tích trữ, gom hàng và chờ cơ…
ĐỌC TIẾP

Các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam

Công ty quản lý quỹ là gì? Công ty quản lý quỹ là công ty chuyên thực hiện việc quản…
ĐỌC TIẾP

Thặng dư vốn cổ phần là gì

Thặng dư vốn cổ phần là gì? Thặng dư vốn cổ phần được hình thành khi cổ phiếu của doanh…
ĐỌC TIẾP

Rủi ro thị trường trong đầu tư chứng khoán là gì

Rủi ro là một yếu tố luôn tồn tại trong bất kỳ hoạt động nào, đặc biệt là hoạt động…
ĐỌC TIẾP

Mối quan hệ giữa lãi suất và lạm phát

1. Lãi suất là gì? Lãi suất là tỉ lệ % chênh lệch giữa số tiền người đi vay trả…
ĐỌC TIẾP

Chi phí cố định là gì và ứng dụng trong xác định điểm hòa vốn

Chi phí cố định là gì Thuật ngữ chi phí cố định hay định phí (fixed cost) được dùng để…
ĐỌC TIẾP

Chu kỳ kinh tế: Định nghĩa và cách áp dụng vào đầu tư chứng khoán

Chu kỳ kinh tế là thuật ngữ thể hiện trạng thái biến động có tính chu kỳ từ các giai…
ĐỌC TIẾP

Lợi thế cạnh tranh trong đầu tư chứng khoán

Lợi thế cạnh tranh là gì Lợi thế cạnh tranh (Competitive advantage) đề cập đến những yếu tố giúp cho…
ĐỌC TIẾP

Điểm hòa vốn và ứng dụng của điểm hòa vốn

Khái niệm điểm hòa vốn Điểm hoà vốn là một điểm mà tại đó tổng doanh thu bằng tổng chi…
ĐỌC TIẾP

Phân tích doanh nghiệp là gì và ý nghĩa trong đầu tư chứng khoán.

Phân tích doanh nghiệp là gì Phân tích doanh nghiệp trong đầu tư chứng khoán là hoạt động tìm hiểu…
ĐỌC TIẾP

Tìm hiểu về phân tích ngành trong đầu tư chứng khoán

Phân tích ngành là gì Phân tích ngành là hoạt động nghiên cứu và đánh giá một ngành nghề kinh…
ĐỌC TIẾP

Giá trị nội tại & Cách định giá cổ phiếu

Giá trị nội tại của cổ phiếu là gì Giá trị nội tại (Intrinsic value) của cổ phiếu có thể…
ĐỌC TIẾP

CAPEX là gì và ý nghĩa trong phân tích doanh nghiệp

Capex là gì? CAPEX (capital expenditure – chi phí tài sản cố định) là các khoản chi của doanh nghiệp…
ĐỌC TIẾP