Kiến thức phân tích cơ bản

Hệ số vòng quay tài sản cố định: Tính toán và cách áp dụng

Hệ số vòng quay tài sản cố định là gì? Hệ số vòng quay tài sản cố định là một…
ĐỌC TIẾP

Hệ số vòng quay khoản phải thu là gì?

Hệ số vòng quay khoản phải thu là gì Hệ số vòng quay khoản phải thu là một chỉ số…
ĐỌC TIẾP

Báo cáo tài chính là gì? Các thành phần quan trọng của BCTC

Báo cáo tài chính là gì Báo cáo tài chính (BCTC) là một hệ thống các thông tin kinh tế,…
ĐỌC TIẾP

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần là gì và ý nghĩa trong phân tích các ngân hàng

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần là gì Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM – Net interest margin) là…
ĐỌC TIẾP

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu là gì và áp dụng trong phân tích tài chính

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu là gì Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E –…
ĐỌC TIẾP

Tỷ số nợ trên tổng tài sản là gì và ý nghĩa trong phân tích tài chính

Tỷ số nợ trên tổng tài sảN là gì Tỷ số nợ trên tổng tài sản (Debt to assets ratio)…
ĐỌC TIẾP

Cơ cấu vốn của doanh nghiệp là gì và ý nghĩa trong phân tích cơ bản

Cơ cấu vốn là gì Cơ cấu vốn (Capital Structure) là khái niệm dùng để chỉ cơ cấu và tỷ…
ĐỌC TIẾP

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là gì?

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là gì Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (Operating Cash Flow) là…
ĐỌC TIẾP

Vòng quay hàng tồn kho là gì?

Định nghĩa vòng quay hàng tồn kho Vòng quay hàng tồn kho là tốc độ mà một công ty thay…
ĐỌC TIẾP

Hệ số thanh toán nhanh (quick ratio) là gì?

Hệ số khả năng thanh toán nhanh là gì Hệ số khả năng thanh toán nhanh (quick ratio) là một…
ĐỌC TIẾP

Cổ phiếu quỹ là gì? Tại sao công ty mua cổ phiếu quỹ?

Cổ phiếu quỹ là gì Cổ phiếu quỹ (treasury stock) là các cổ phiếu của công ty đại chúng đã…
ĐỌC TIẾP

Hệ số thanh toán tức thời: Định nghĩa và cách áp dụng

Hệ số thanh toán tức thời LÀ GÌ Hệ số thanh toán tức thời hay còn gọi là hệ số…
ĐỌC TIẾP

Hệ số thanh toán hiện hành (current ratio) là gì

Hệ số thanh toán hiện hành là một chỉ số tài chính quan trọng khi phân tích tài chính doanh…
ĐỌC TIẾP

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Đây là báo cáo tài chính của một đơn vị có nhiều…
ĐỌC TIẾP

Phân tích báo cáo tài chính của công ty như thế nào?

Các nhà đầu tư có thể tận dụng sự phong phú của thông tin được cung cấp trong báo cáo…
ĐỌC TIẾP