Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Trái phiếu chuyển đổi là gì Trái phiếu chuyển đổi (convertible bond) là loại chứng khoán lai giữa trái phiếu và cổ phiếu.…
ĐỌC TIẾP

Bán khống trên thị trường chứng khoán là gì

Bán khống là gì Bán khống (short selling) có bản chất là việc bán một loại tài sản hoặc chứng khoán mà người…
ĐỌC TIẾP

Tìm hiểu về hiệu ứng tháng Giêng trên thị trường chứng khoán

Hiệu ứng tháng Giêng là gì Hiệu ứng tháng Giêng (January Effect) có thể hiểu là hiện tượng giá cổ phiếu đặc biệt…
ĐỌC TIẾP

Doanh nghiệp tái cấp vốn có ý nghĩa gì?

Tái cấp vốn cho doanh nghiệp là quá trình công ty tổ chức lại các nghĩa vụ tài chính của mình bằng cách…
ĐỌC TIẾP

Đòn bẩy tài chính là gì?

Đòn bẩy tài chính là kết quả của việc sử dụng vốn vay làm nguồn tài trợ khi đầu tư để mở rộng…
ĐỌC TIẾP

Cách đọc báo cáo thu nhập doanh nghiệp

Báo cáo thu nhập là gì? Báo cáo thu nhập minh họa doanh thu mà một doanh nghiệp đã tạo ra trong một…
ĐỌC TIẾP

6 Tỷ lệ tài chính quan trọng khi phân tích cơ bản một doanh nghiệp

Tỉ lệ tài chính - thuật ngữ này gợi lên những vấn đề toán học phổ thông phức tạp và khó chịu. Tuy…
ĐỌC TIẾP

Biên lợi nhuận ròng là gì và ý nghĩa trong phân tích tài chính

Biên lợi nhuận ròng là gì Biên lợi nhuận ròng (net profit margin) là một chỉ số tài chính nhằm đo lường khả…
ĐỌC TIẾP

Lợi nhuận gộp so với thu nhập ròng: Sự khác biệt là gì?

Hai thước đo khả năng sinh lời quan trọng đối với bất kỳ công ty nào bao gồm lợi nhuận gộp và thu…
ĐỌC TIẾP

Giá trị ẩn của một doanh nghiệp

Giá trị ẩn là những tài sản được định giá thấp trên bảng cân đối kế toán của công ty và do đó…
ĐỌC TIẾP
error: Content is protected !!