Kiến thức phân tích kỹ thuật

các chỉ báo kĩ thuật thông dụng

Các nhóm chỉ báo kỹ thuật thông dụng trong đầu tư cổ phiếu

Phân tích kỹ thuật giúp dự đoán giá trong tương lai của chứng khoán thông qua việc phân tích các…
ĐỌC TIẾP
đầu tư theo phân tích kĩ thuật

Thế nào là đầu tư theo phân tích kỹ thuật

Đầu tư theo phân tích kỹ thuật là gì? Đây là trường phái đầu tư dựa trên nền tảng của…
ĐỌC TIẾP
Hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật

Hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật

Hiểu rõ và ứng dụng các khái niệm về Mức Hỗ trợ (Support level) và Mức Kháng cự (Resistance level) là điều rất quan…
ĐỌC TIẾP
Phân tích kĩ thuật là gì

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu hành vi của nhà đầu tư và tác động của chúng vào khả năng…
ĐỌC TIẾP
Đường giá trung bình có trọng số

Đường giá trung bình có trọng số (VWAP) là gì?

Giá trung bình có trọng số (VWAP) là gì? Giá trung bình có trọng số (VWAP), tên đầy đủ là…
ĐỌC TIẾP