Hoán đổi cổ phiếu là gì

Hoán đổi cổ phiếu là gì Hoán đổi cổ phiếu là hành động trao đổi cổ phiếu của một doanh nghiệp lấy cổ…
ĐỌC TIẾP

Giá trị hợp lý là gì và ý nghĩa trong đầu tư

Giá trị hợp lý là gì Giá trị hợp lý của một tài sản có thể hiểu là mức giá mà tài sản…
ĐỌC TIẾP

Tăng trưởng tín dụng trong nền kinh tế Việt Nam

Tăng trưởng tín dụng là gì? Tăng trưởng tín dụng là lượng cung tiền trong nền kinh tế tăng lên. Thông qua tăng…
ĐỌC TIẾP

Tìm hiểu về chỉ số chứng khoán

Chỉ số chứng khoán là gì Chỉ số chứng khoán là các chỉ số được xây dựng và tính toán với mục đích…
ĐỌC TIẾP

Tìm hiểu về các công cụ tài chính

Công cụ tài chính là gì Công cụ tài chính (financial instruments) là các giao dịch, hợp đồng mà qua đó làm tăng…
ĐỌC TIẾP

Rủi ro tín dụng là gì

Khái niệm về rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng (credit risk) là thuật ngữ dùng để chỉ những thiệt hại có…
ĐỌC TIẾP

Giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường của một doanh nghiệp Trước khi tìm hiểu về giá trị vốn hóa của toàn bộ thị trường chứng…
ĐỌC TIẾP

Tìm hiểu giao dịch Repo

1. Khái niệm giao dịch Repo Theo giáo trình Thị trường tài chính và Các định chế tài chính, giao dịch Repo là…
ĐỌC TIẾP

Rủi ro doanh nghiệp trong đầu tư chứng khoán

Rủi ro doanh nghiệp là gì? Rủi ro doanh nghiệp là các loại rủi ro mang tính đặc thù, tác động trực tiếp…
ĐỌC TIẾP

Đầu cơ chứng khoán trên thị trường Việt Nam.

Đầu cơ là gì? Đầu cơ là hành vi vơ vét hàng hóa, tích trữ, gom hàng và chờ cơ hội bán ra…
ĐỌC TIẾP
error: Content is protected !!