Kiến thức phân tích cơ bản

Các chỉ tiêu tài chính quan trọng của ngân hàng

Báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả và tình hình tài chính của một doanh…
ĐỌC TIẾP

Vốn chủ sở hữu là gì và các thành phần chính của vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là gì? Vốn chủ sở hữu (VCSH) có thể hiểu đơn giản là số tiền vốn mà các chủ…
ĐỌC TIẾP

Tìm hiểu về phân tích liên thị trường trong đầu tư chứng khoán

Phân tích liên thị trường là phương pháp phân tích giúp đưa ra quyết định đầu tư thông minh dựa trên các thông…
ĐỌC TIẾP

Tài liệu phân tích cơ bản chứng khoán cho người mới bắt đầu

Phân tích cơ bản là một phương pháp tốt để phân tích cổ phiếu và tìm ra các cơ hội đầu tư tiềm…
ĐỌC TIẾP

Tìm hiểu về phương pháp đầu tư cổ phiếu theo CANSLIM

CANSLIM là gì? CANSLIM là phương pháp lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng bằng cách kết hợp giữa phân tích cơ bản và…
ĐỌC TIẾP

Lãi suất Coupon và sự ảnh hưởng đến giá trái phiếu

Lãi suất Coupon là gì? Lãi suất Coupon là phần lãi mà công ty hoặc tổ chức phát hành trái phiếu trả cho…
ĐỌC TIẾP

Các ứng dụng lọc cổ phiếu tốt nhất

Lọc cổ phiếu là bước quan trọng trong quá trình đầu tư chứng khoán. Từ nhà đầu tư chuyên nghiệp đến nghiệp dư…
ĐỌC TIẾP

Hoán đổi cổ phiếu là gì

Hoán đổi cổ phiếu là gì Hoán đổi cổ phiếu là hành động trao đổi cổ phiếu của một doanh nghiệp lấy cổ…
ĐỌC TIẾP

Giá trị hợp lý là gì và ý nghĩa trong đầu tư

Giá trị hợp lý là gì Giá trị hợp lý của một tài sản có thể hiểu là mức giá mà tài sản…
ĐỌC TIẾP

Tăng trưởng tín dụng trong nền kinh tế Việt Nam

Tăng trưởng tín dụng là gì? Tăng trưởng tín dụng là lượng cung tiền trong nền kinh tế tăng lên. Thông qua tăng…
ĐỌC TIẾP
error: Content is protected !!