Quản trị rủi ro

Call margin là gì? Cách để không bị call margin

Giao dịch margin (ký quỹ) cho phép nhà đầu tư vay thêm tiền để mua cổ phiếu. Nhà đầu tư sử dụng margin…
ĐỌC TIẾP

5 cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư

Để xây dựng một danh mục đầu tư có khả năng tồn tại qua giai đoạn thị trường giá xuống (downtrend), bạn cần…
ĐỌC TIẾP

Chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư

Đa dạng hóa danh mục đầu tư là một chiến lược quản lý rủi ro bằng cách chia nhỏ danh mục đầu tư…
ĐỌC TIẾP
error: Content is protected !!