Tips đầu tư

Mẹo mua bán ở các điểm đảo chiều

Ở các điểm đảo chiều của xu hướng lớn từ trung hạn trở lên ( từ 1 đến vài tháng) thường sẽ xuất…
ĐỌC TIẾP

Mối quan hệ giữa biên độ của giá và thời gian trong giao dịch chứng khoán

Mối quan hệ giữa bên độ giá và thời gian Trong quá trình đi lên của cổ phiếu, nếu quãng thời gian điều…
ĐỌC TIẾP

Giao dịch quyền chọn trên thị trường tài chính

Giao dịch quyền chọn là gì? Giao dịch quyền chọn là giao dịch hợp đồng mua bán được lập ra bởi hai bên.…
ĐỌC TIẾP

Khi nào cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo?

Khi nào chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo Theo quy định tại khoản 1, điều 37 của quy chế niêm yết…
ĐỌC TIẾP

Rủi ro lãi suất và thị trường chứng khoán

Rủi ro lãi suất là gì? Trong lĩnh vực đầu tư, rủi ro lãi suất (interest rate risk) được hiểu là việc giá…
ĐỌC TIẾP

Tối ưu hóa Tích sản và Bắt đáy cổ phiếu

Trong giai đoạn thị trường chứng khoán ở xu hướng giảm, hầu hết các chiến lược đầu tư lướt sóng ngắn hạn đều…
ĐỌC TIẾP

Thị trường giảm do “tội đồ” phái sinh?

Phái sinh có phải là nguyên nhân chính khiến thị trường chứng khoán cơ sở giảm mạnh? Câu trả lời là không. Xem…
ĐỌC TIẾP

Chu kỳ kinh tế: Định nghĩa và cách áp dụng vào đầu tư chứng khoán

Chu kỳ kinh tế là thuật ngữ thể hiện trạng thái biến động có tính chu kỳ từ các giai đoạn phát triển…
ĐỌC TIẾP

Khối lượng giao dịch cho nhà đầu tư biết điều gì?

Khối lượng giao dịch là tổng số cổ phiếu của một chứng khoán đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất…
ĐỌC TIẾP

Chiến lược của các nhà đầu tư giá trị huyền thoại

Đầu tư giá trị là một chiến lược trong đó các nhà đầu tư chủ động tìm kiếm thêm các cổ phiếu mà…
ĐỌC TIẾP
error: Content is protected !!