Lấp gap là gì và cách sử dụng trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Lấp gap (gap fill) là một thuật ngữ phổ biến trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu. Nó được sử dụng để miêu tả khi giá tạo ra một khoảng trống trên biểu đồ giá và sau đó quay lại vùng giá khoảng trống đó. Vậy lấp gap là gì và tại sao nó quan trọng trong phân tích kỹ thuật?

I. Giới thiệu về lấp gap

Giải thích thuật ngữ lấp gap trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Lấp gap là một hiện tượng xảy ra khi giá của một cổ phiếu hoặc chỉ số tạo ra một khoảng trống trên biểu đồ giá giữa hai phiên giao dịch liên tiếp. Khoảng trống này được gọi là “gap”. Khi giá quay lại và điền vào khoảng trống đó, ta nói rằng gap đã được lấp.

Lấp gab

Mô tả cách tạo ra khoảng trống trên biểu đồ giá

Khoảng trống thường được tạo ra do sự khác biệt giữa giá đóng cửa phiên trước và giá mở cửa phiên tiếp theo. Nếu giá mở cửa phiên tiếp theo cao hơn giá đóng cửa phiên trước đó, thì sẽ xuất hiện một khoảng trống trên biểu đồ giá.

II. Lấp gap tích cực

Giải thích cách đánh giá lấp gap tích cực

Lấp gap được xem là tích cực khi giá cổ phiếu quay lại và điền vào khoảng trống trên biểu đồ giá. Điều này thường được coi là một tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư, cho thấy có sự ủng hộ từ phía thị trường đối với giá cổ phiếu.

Liệt kê các dấu hiệu tích cực khi giá cổ phiếu quay lại điền vào gap

  • Sự xuất hiện của một lấp gap tích cực thường được xem là một tín hiệu tích cực cho giá cổ phiếu.
  • Nếu giá cổ phiếu điền vào gap và tiếp tục tăng mạnh sau đó, đó là một dấu hiệu tích cực khác cho sự tăng trưởng.
  • Nếu khối lượng giao dịch tăng mạnh trong phiên điền vào gap, đó là một tín hiệu tích cực khác.

III. Lấp gap tiêu cực

Giải thích cách đánh giá lấp gap tiêu cực

Lấp gap được xem là tiêu cực khi giá cổ phiếu không thể điền vào khoảng trống trên biểu đồ giá và tiếp tục di chuyển xuống. Điều này thường được coi là một tín hiệu tiêu cực cho nhà đầu tư, cho thấy sự áp lực bán ra đang tăng lên.

Liệt kê các dấu hiệu tiêu cực khi giá cổ phiếu không thể điền vào gap

  • Nếu giá cổ phiếu không thể điền vào gap và tiếp tục giảm mạnh sau đó, đó là một dấu hiệu tiêu cực.
  • Nếu khối lượng giao dịch tăng mạnh trong phiên không điền vào gap, đó là một tín hiệu tiêu cực khác.
  • Nếu giá cổ phiếu tiếp tục giảm mạnh mà không quay trở lại vùng giá của gap, đó cũng là một dấu hiệu tiêu cực.

IV. Sử dụng lấp gap trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Đánh giá tín hiệu lấp gap trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Lấp gap là một trong những tín hiệu quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu. Nó cho phép nhà đầu tư đánh giá sự ủng hộ của thị trường đối với giá cổ phiếu và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Lựa chọn thời điểm mua hoặc bán cổ phiếu

Lấp gap tích cực thường được sử dụng để xác định thời điểm mua cổ phiếu, trong khi lấp gap tiêu cực thường được sử dụng để xác định thời điểm bán cổ phiếu.

Kết hợp lấp gap với các chỉ báo kỹ thuật khác

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể kết hợp lấp gap với các chỉ báo kỹ thuật khác như Moving Average hoặc RSI để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

V. Kết luận

Lấp gap là một khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu. Nó giúp nhà đầu tư đánh giá sự ủng hộ của thị trường đối với giá cổ phiếu và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Tuy nhiên, như bất kỳ phương pháp phân tích kỹ thuật nào, lấp gap không đảm bảo sự thành công trong giao dịch cổ phiếu. Nó chỉ là một công cụ hữu ích để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn.

Nếu bạn muốn sử dụng lấp gap trong phân tích kỹ thuật của mình, hãy đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu kỹ về công ty và ngành mà bạn đang quan tâm. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch đúng lúc và tránh rủi ro không cần thiết.

Tóm lại, lấp gap là một khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật cổ phiếu. Nó cung cấp thông tin về sự ủng hộ của thị trường đối với giá cổ phiếu và giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải cẩn thận khi sử dụng lấp gap và kết hợp nó với các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất.