Livestream 12:30

Khuyến nghị trưa ngày 14.02.2022

Thị trường rung lắc khá mạnh trong phiên sáng. VNindex giảm hơn 12 điểm, VN30 giảm mạnh hơn với 18 điểm. Áp lực…
ĐỌC TIẾP

Khuyến nghị trưa ngày 11.02.2022

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ Video được đăng tải lúc 12:30 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu…
ĐỌC TIẾP

Khuyến nghị trưa ngày 10.02.2022

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ Video được đăng tải lúc 12:30 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu…
ĐỌC TIẾP

Khuyến nghị trưa ngày 09.02.2022

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ Video được đăng tải lúc 12:30 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu…
ĐỌC TIẾP

Khuyến nghị trưa ngày 08.02.2022

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ Video được đăng tải lúc 12:30 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu…
ĐỌC TIẾP

Khuyến nghị trưa ngày 07.02.2022

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ Video được đăng tải lúc 12:30 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu…
ĐỌC TIẾP

Khuyến nghị trưa ngày 28.01.2022

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ Video được đăng tải lúc 12:30 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu…
ĐỌC TIẾP

Khuyến nghị trưa ngày 26.01.2022

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ Video được đăng tải lúc 12:30 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu…
ĐỌC TIẾP

Khuyến nghị trưa ngày 25.01.2022

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ Video được đăng tải lúc 12:30 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu…
ĐỌC TIẾP

Khuyến nghị trưa ngày 24.01.2022

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ Video được đăng tải lúc 12:30 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu…
ĐỌC TIẾP
error: Content is protected !!