Luân chuyển ngành là gì?

Khái niệm về luân chuyển ngành

Luân chuyển ngành là sự di chuyển của tiền đầu tư từ cổ phiếu ngành này sang cổ phiếu ngành khác khi các nhà đầu tư dự đoán được sự chuyển tiếp giữa các giai đoạn trong chu kỳ kinh tế. Thực tế đơn giản đó đã tạo ra một chiến lược đầu tư dựa trên sự luân chuyển ngành. Ngay cả những nhà đầu tư không đầu tư dựa theo chiến lược luân chuyển ngành cũng khẳng định tầm quan trọng của việc nhận định được chu kỳ kinh tế.

Tuy nhiên, việc phát hiện những thay đổi trong chu kỳ kinh tế khó thực hiện hơn trong thực tế. Các nhà đầu tư tuân theo chiến thuật luân chuyển ngành luôn gặp khó khăn mỗi khi ra quyết định khi không thể nắm bắt được thời điểm chuyển giao. Thay vào đó, sẽ có những dấu hiệu khác có thể giúp các nhà đầu tư xác định tiền của họ nên được đầu tư vào ngành nào để tận dụng sự luân chuyển của ngành.

Những ngành nghề tiềm năng phù hợp với từng chu kỳ

Dưới đây là 4 giai đoạn cơ bản của chu kỳ kinh tế cùng với một số ngành có xu hướng phát triển mạnh trong từng giai đoạn. Hãy nhớ rằng những điều này thường kéo theo chu kỳ thị trường trong một vài tháng.

  • Cuối giai đoạn suy thoái

Đây không phải là thời điểm tốt cho các doanh nghiệp. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã giảm nhiều so với thời gian trước. Lãi suất cũng đang giảm. Kỳ vọng của người tiêu dùng đã chạm đáy. Các lĩnh vực có lợi nhuận tốt nhất trong giai đoạn này bao gồm:

Ngành hàng tiêu dùng xa xỉ và vận tải (tăng ở đầu chu kỳ)

Ngành công nghệ

Ngành công nghiệp (tăng ở cuối chu kỳ)

  • Chớm hồi phục

Mọi thứ đang bắt đầu tốt lên. Kỳ vọng của người tiêu dùng đang tăng lên. Sản xuất công nghiệp ngày càng phát triển. Lãi suất đã chạm đáy và GDP dần được cải thiện. Dưới đây là những cổ phiếu có sự tăng trưởng trong giai đoạn này:

Ngành công nghiệp (tăng ở đầu chu kỳ)

Ngành vật liệu cơ bản

Ngành năng lượng (tăng ở cuối chu kỳ)

  • Cuối chu kỳ tăng trưởng

Lãi suất có thể tăng nhanh. Kỳ vọng của người tiêu dùng đang bắt đầu giảm và sản xuất công nghiệp không tiếp tục tăng trưởng. Những ngành có thể đem lại lợi nhuận tốt trong giai đoạn này là:

Ngành năng lượng (tăng ở đầu chu kỳ).

Ngành hàng tiêu dùng thiết yếu.

Dịch vụ (tăng ở cuối chu kỳ)

  • Đầu thời kỳ suy thoái

Nền kinh tế tổng thể bắt đầu xấu đi. Kỳ vọng của người tiêu dùng đang ở mức thấp nhất. Sản xuất công nghiệp đang giảm sút. Lãi suất đang ở mức cao nhất. Dưới đây là những cổ phiếu có hiệu suất đầu tư tốt nhất trong giai đoạn này:

Ngành dịch vụ (tăng ở đầu chu kỳ)

Ngành dịch vụ tiện ích (như điện, nước, khí đốt)

Ngành hàng tiêu dùng xa xỉ và vận tải (tăng ở cuối chu kỳ)

Với mô hình này, nhà đầu tư có thể dự đoán công ty thuộc ngành nào sẽ thành công trong giai đoạn sắp tới của chu kỳ kinh tế. Việc cần làm còn lại là nhà đầu tư cần chú ý các dấu hiệu cho thấy kinh tế sắp đảo chiều và đưa ra quyết định phù hợp.

mở tài khoản