Market Timing trong phân tích kỹ thuật

Việc xác định khoảng thời gian ra vào thị trường chứng khoán là việc rất khó mà NĐT có thể làm được. Nhưng khi xác định được timing thì việc mang lại lợi nhuận cho NĐT là một việc không quá khó khăn.

Timing là gi?

Timing được sử dụng rất nhiều trong trường phái phân tích kỹ thuật, đây là một phương pháp xác định đúng thời gian mua bán cổ phiếu.

Theo lý thuyết DOW thì lịch sử luôn được lặp lại ở tương lai. Trong phương pháp timing thì khoảng thời gian của một nhịp lên xuống cũng sẽ được lặp lại ở tương lai.

ChỈ số Vnindex: Nhìn vào biểu đồ NĐT có thể thấy từ ngày 27/7/2020 đến ngày 2/2/2021 chỉ số đã hoàn thành một nhịp lên và một nhịp điều chỉnh. Tương tự trong khoảng thời gian từ ngày 2/2/2021 đến ngày 25/8/2021 chỉ số Vnindex cũng hoàn thành một nhịp lên với 5 sóng chính 1,2,3,4,5 ( xem lại bài sóng elliott) và 3 sóng điều chỉnh a,b,c. => timing của Vnindex ở hai nhịp này đều có thời gian hơn 6 tháng, nhìn trên biểu đồ thì khoảng thời gian đó đều có độ dài là h.

Cổ phiếu DXG: Tương tự như chỉ số Vnindex thì trong xu hướng lên của DXG cũng có những khoảng timing giá lên và điều chỉnh bằng nhau (13 phiên giao dịch).

Tóm lại: từ hai ví dụ trên NĐT sẽ biết được phần nào khoảng thời gian lên xuống của thị trường hay cổ phiếu luôn có xu hướng lặp lại trong tương lai điều này sẽ giúp NĐT có những quyết định tham gia mua bán cổ phiếu một cách dễ dàng hơn.