Mẫu Hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Đặc điểmHợp đồng tương lai chỉ số VN30
Mã hợp đồngVN30Fyymm
Tài sản cơ sởChỉ số VN30
Quy mô hợp đồng100.000 đồng * (điểm chỉ số VN30 tương lai)
Tỷ lệ ký quỹDo VSD quy định từng thời kỳ
Ngày giao dịch cuối cùngNgày thứ năm thứ ba trong tháng đáo hạn
Ngày thanh toán cuối cùngNgày làm việc sau ngày giao dịch cuối cùng
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùngLà giá trị chỉ số cơ sở đóng cửa tại ngày giao dịch cuối cùng của HĐTL 
Biên độ giao động+/-7%
Phương thức giao dịchKhớp lệnh liên tục, định kỳ và thoả thuận
Thời gian giao dịch8h45 – 11h30 và từ 13h00 – 15h45
Phương thức thanh toánThanh toán bằng tiền
Khối lượng giao dịchTối thiểu 01 hợp đồng
Giới hạn lệnh1.000 hợp đồng/ lệnh
Giới hạn vị thếNĐT cá nhân: 5.000 hợp đồng, NĐT tổ chức: 10.000 hợp đồng

Xem thêm: Quy định giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30