Máy lọc cổ phiếu 19.04.2022

Máy lọc cổ phiếu là công cụ độc quyền của Đầu Tư Từ Đâu, chúng tôi đã chạy dữ liệu toàn thị trường và tính toán ra 20 tiêu chí của từng cổ phiếu, hiển thị kết quả trong file excel. Nhà đầu tư có thể sử dụng tính năng filter và sort trong file excel để lọc ra cổ phiếu phù hợp với khẩu vị rủi ro hoặc phong cách đầu tư của mình.

tải máy lọc cổ phiếu
học sử dụng máy lọc cổ phiếu
mở tài khoản máy lọc cổ phiếu

Trong Máy Lọc Cổ Phiếu, chúng tôi đã hỗ trợ nhà đầu tư quản trị rủi ro bằng cách loại bỏ các cổ phiếu vi phạm 1 trong 4 tiêu chí sau đây:

  • Thời gian giao dịch dưới 12 Tháng;
  • Tổng lợi nhuận 4 quý gần nhất âm;
  • Âm vốn chủ sở hữu;
  • Thanh khoản 1 ngày < 100 triệu.
[embeddoc url=”https://daututudau.net/wp-content/uploads/2022/04/May-loc-co-phieu-19.04.2022-Dau-Tu-Tu-Dau.xlsx”%5D