Mẹo mua bán ở các điểm đảo chiều

Ở các điểm đảo chiều của xu hướng lớn từ trung hạn trở lên ( từ 1 đến vài tháng) thường sẽ xuất hiện hai mô hình đảo chiều đó là: Mô Hình Mây Đen Che Phủ – Dark Cloud Cover và Mô Hình Nến Xuyên – Piercing Pattern.

Mô Hình Nến Xuyên – Piercing Pattern và Mô Hình Mây Đen Che Phủ – Dark Cloud Cover

Mẫu Piercing Pattern là một mẫu nến đảo chiều làm tăng giá. Mẫu Piercing xảy ra khi nến tăng của ngày thứ 2 có mức giá đóng cửa nằm trên mức 1 nửa (50%) thân nến giảm của ngày thứ 1. Ngoài ra, giá mở cửa của ngày 2 tạo khoảng cách tăng so với giá đóng cửa của ngày 1

Mô hình mây đen che phủ là một mô hình nến đảo chiều xu hướng giảm, tương tự như các mẫu mô hình nhấn chìm suy giảm.
Mô hình mây đen che phủ xảy ra khi một cây nến giảm giá ngày thứ 2 đóng cửa dưới 1/2 của thân nến ngày 1. Ngoài ra, giá mở cửa của ngày 2 tạo khoảng cách tăng so với giá đóng cửa của ngày 1.

Biểu đồ VNI

Với trường hợp chỉ số VNIndex, khi chỉ số VNI chạm xuống kênh xu hướng dưới thì tạo mô hình nến Piercing Pattern để đảo chiều đi lên, tương tự khi chỉ số VNI đi lên chạm kênh giá trên thì cũng hình thành mô hình nến Dark Cloud Cover để đảo chiều đi xuống.

Ở các vùng đảo chiều lớn ngoài sử dụng hai mô hình nến này kết hợp kênh xu hướng như trường hợp của chỉ số VNI, nhà đầu tư có thể kết hợp hai mô hình nến này với trendline, Fibonacci hay sóng Elliott….

Mở tài khoản chứng khoán VPS – Tham gia cùng Đầu Tư Từ Đâu để luôn được cập nhật các cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu