Mô hình nêm trong phân tích kỹ thuật

Mô hình nêm là gì?

Mô hình nêm là mô hình hình thành một nền giá tích lũy có biên độ giảm dần.

mô hình nêm tăng
Mô hình cái nêm

Mô hình nêm tăng là mô hình mà tại đó giá tăng với biên độ giảm dần và được hình thành theo mô hình đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước.

cổ phiếu dxg có mô hình nêm
cổ phiếu DXG
mô hình nêm giảm

Tương tự, Mô hình nêm giảm là mô hình mà tại đó giá giảm với biên độ giảm dần và được hình thành theo mô hình đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

ví dụ mô hình nêm giảm
cổ phiếu VNM

Lưu ý về mô hình Nêm

Khi xuất hiện mô hình cái nêm, giá có xu hướng phá vỡ theo hướng ngược với xu hướng cái nêm.

Ví dụ: khi xuất hiện mô hình nêm tăng, giá thường sẽ có xu hướng phá vỡ nêm tăng theo chiều giảm bất kể xu hướng giá trước khi xuất hiện nêm tăng là tăng hay giảm.

Tương tự, khi xuất hiện mô hình nêm giảm, giá thường sẽ có xu hướng phá vỡ nêm giảm theo chiều tăng bất kể xu hướng giá trước khi xuất hiện nêm giảm là tăng hay giảm.

Khi giao dịch theo mô hình cái nêm, mục tiêu của giá đạt được thực tế thường sẽ lớn hơn nhiều mục tiêu trên lý thuyết ví dụ đối với hai cổ phiếu DXG và VNM bên trên.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

Xem thêm: