Mô hình nến đảo chiều trên thị trường chứng khoán Việt Nam – phần 1

Mô hình nến nhấn chìm tăng trưởng

Bullish Engulfing Pattern – Nhấn Chìm Tăng Trưởng

Mô Hình Nhấn Chìm Tăng Trưởng là một mẫu hình đảo chiều tăng giá, thường xảy ra ở cuối của một xu hướng giảm. Mô hình bao gồm hai Nến:
Nến giảm nhỏ hơn – Ngày 1
Nến tăng lớn hơn – Ngày 2
Thân của nên giảm giá Ngày 1 được chứa trong thân nến của cây nến tăng của ngày thứ 2.

Chúng ta sẽ lấy ví dụ từ biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu STB giai đoạn giữa tháng 11/2022.
Sau khi hình thành mô hình nến Nhấn Chìm Tăng Trưởng thì phiên tiếp theo sẽ là điểm mua vô cùng lý tưởng.

Các bạn cũng cần lưu ý điểm để stoploss tại chính là giá thấp nhất của cây nến tăng – ngày hai.

Mô Hình Mây Đen Che Phủ – Dark Cloud Cover

Mô Hình Mây Đen Che Phủ là một mô hình nến đảo chiều xu hướng giảm, tương tự như các mẫu Mô Hình Nhấn Chìm Suy Giảm. Có hai thành phần của một Mô Hình Mây Đen Che Phủ:
Nến tăng – Ngày 1
Nến giảm – Ngày 2
Mô Hình Mây Đen Che Phủ xảy ra khi một cây nến giảm giá ngày thứ 2 đóng cửa dưới 1/2 của thân nến Ngày 1.
Ngoài ra, giá mở cửa của ngày 2 tạo khoảng cách tăng so với giá đóng cửa của ngày 1.

Chúng ta sẽ lấy ví dụ từ biểu đồ kỹ thuật cổ phiếu HPG giai đoạn tháng 3-4/2022.
Sau khi hình thành mô hình nến mây đen che phủ thì phiên tiếp theo sẽ là phiên chốt lời lý tưởng.

Các bạn cũng cần lưu ý mô hình nến này sẽ có hiệu quả nhất khi nó xuất hiện ở vùng kháng cự. Trên hình là vùng kháng cự fibo 1.272 và vùng kháng cự MA100.