Mô hình phân phối tại đáy, đỉnh

Kết thúc một nhịp tăng, hay một nhịp giảm thì giá cổ phiếu thường có thiên hướng hình thành các mô hình giá đảo chiều như mô hình hai đỉnh, mô hình hai đáy, mô hình 3 đỉnh, 3 đáy hay là mô hình vai-đầu-vai… Sau đây mình sẽ giới thiệu với mọi người một mô hình giá khá hay gặp trên thị trường chứng khoán Việt Nam đó là mô hình nền giá mở rộng.

Đặc điểm của mô hình nền giá mở rộng đó là: đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước.

Cổ phiếu LPB:
Sau một nhịp giảm mạnh thì giá cổ phiếu LPB hình thành mô hình nền giá giảm mở rộng. Khi xuất hiện đỉnh 1, đỉnh 2 và đáy 1, đáy 2 ta đã vẽ được 2 đường thẳng. Tại đường thẳng đi qua đáy 1 và đáy 2 nhà đầu tư canh tại điểm chạm thứ 3 – tức là đáy 3, nếu ở đó xác nhận đảo chiều bằng mô hình nến đảo chiều thì nhà đầu tư có thể giải ngân.
Trường hợp cổ phiếu LPB, ở đáy thứ 3 hình thành mẫu hình nến phủ nhau lúc này nhà đầu tư có thể mở mua ngay, stoploss để giá thấp nhất của mẫu hình nến này. Điểm chốt lời là điểm chạm thứ 3 của giá và đường thẳng đi qua đỉnh 1 và đỉnh 2.

Tương tự, giá cổ phiếu VND hình thành mô hình nền giá mở rộng tăng trong mô hình hai đỉnh. Mô hình giá trong mô hình giá thì tính chính xác càng cao.