Mối quan hệ giữa biên độ của giá và thời gian trong giao dịch chứng khoán

Mối quan hệ giữa bên độ giá và thời gian

Trong quá trình đi lên của cổ phiếu, nếu quãng thời gian điều chỉnh dài nhưng biên độ ngắn hơn 1/2 của nhịp tăng trước đó thì xu hướng tăng vẫn có thể được duy trì và tiếp nối sau đó.

mối quan hệ giữa giá và thời gian

Cổ phiếu HPG:

Nhịp 1: Từ tháng 2 năm 2021 giá cổ phiếu bắt đầu đi lên trong 4 tuần liên tiếp nhưng 5 tuần sau đó giá cổ phiếu HPG sideway đi ngang với biên độ thấp => nhà đầu tư có thể chờ “điểm bứt phá 1” rồi giải ngân, “điểm stoploss 1” là điểm dừng lỗ. Nếu đóng cửa tạo nến tăng mạnh, điểm stoploss sẽ được nâng lên mức giá thấp nhất trong phiên hình thành điểm bứt phá.

Nhịp 2: Tương tự nhịp 1

Nhịp 3: Sau 4 phiên tăng mạnh thì có 6 phiên sideway test về MA5, biên độ nhịp điều chỉnh này cũng không bằng 1/2 biên độ tăng của 4 phiên trước đó => Nhà đầu tư sẽ phán đoán là xác suất cao giá cổ phiếu HPG sẽ tăng tiếp. Thêm vào đó khi giá cổ phiếu xuống đường MA5 thì hình thành “mẫu hình nến phủ nhau” đảo chiều => Sau khi hình thành mô hình nến này thì nhà đầu tư có thể mở mua, stoploss để giá thấp nhất của phiên liền trước.

Nhịp 4 – nhịp 5 tương tự như nhịp 3.

Tổng kết

Khi nhà đầu tư thấy sau một nhịp tăng mạnh với thời gian không quá dài mà nhịp điều chỉnh với thời gian tương tự hoặc lớn hơn vài phiên so với nhịp tăng trước đó, mà biên độ nhịp điều chỉnh không vượt quá 50% biên độ tăng của nhịp trước đó thì nhiều khả năng giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại.

Khi này việc của nhà đầu tư là theo dõi tìm ra các tín hiệu xác nhận đã kết thúc điều chỉnh để tăng trở lại. Các tín hiệu này có thể là mô hình nến, mô hình giá, ngưỡng hỗ trợ, kháng cự hay là các ngưỡng hỗ trợ MA.

Tương tự, nếu cổ phiếu đang trong pha xuống nhưng biên độ phục hồi sau đó chỉ bằng 30-50% thì giá cổ phiếu đó nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm.

Mở tài khoản chứng khoán VPS để đồng hành cùng Đầu Tư Từ Đâu và luôn được cập nhật các mã cổ phiếu khỏe nhất thị trường

Xem chi tiết Quyền lợi khi mở tài khoản chứng khoán VPS với Đầu Tư Từ Đâu