Ngành Bảo hiểm: Cú hích từ “nới room” Ngoại

TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÀNH

Doanh thu từ phí bảo hiểm có sự tăng trưởng, trong đó 6 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu bảo hiểm nhân thọ tăng 20%, còn doanh thu từ bảo hiểm phi nhân thọ tăng 10% so với cùng kỳ.

Nghiệp vụ phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng (Bancassurance) đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm. Hiện tại, nghiệp vụ bán thông qua ngân hàng chiếm gần 30% doanh số.

TRIỂN VỌNG NGÀNH

Môi trường lãi suất thấp gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm vốn vẫn phụ thuộc nhiều vào các kênh đầu tư có rủi ro thấp như tiền gửi hay trái phiếu.

cổ phiếu ngành bảo hiểm

Câu chuyện “nới room” cho nhà đầu tư nước ngoài và thoái vốn nhà nước sẽ là cú hích quan trọng cho giá cổ phiếu bảo hiểm, giúp thị trường có thể định giá lại các doanh nghiệp này

DOANH NGHIỆP ĐÁNG CHÚ Ý

  • Nếu đầu tư theo câu chuyện tăng trưởng của ngành bảo hiểm: ưu tiên PVI.
  • Nếu đầu tư theo câu chuyện nới room & thoái vốn: ưu tiên BVH, BMI, MIG.

>> Cập nhật diễn biến thị trường và các cổ phiếu đáng chú ý hàng ngày tại Nhận định thị trường

Nguồn: Đầu tư từ đâu