Ngành năng lượng là gì

Khái niệm ngành năng lượng

Ngành năng lượng bao gồm các công ty tham gia vào hoạt động thăm dò, khai thác trữ lượng dầu, khí đốt, khoan dầu khí và lọc dầu. Ngành năng lượng cũng bao gồm các công ty khai thác nhiên liệu từ năng lượng tái tạo và than đá.

Các công ty trong lĩnh vực năng lượng tham gia vào các loại năng lượng khác nhau. Phần lớn, các công ty năng lượng được phân loại dựa trên nguồn năng lượng mà họ sản xuất ra và thường sẽ thuộc một trong hai loại: năng lượng hóa thạch (như dầu, khí đốt, than đá) và năng lượng tái tạo (thủy điện, nhiên liệu sinh học, điện mặt trời).

Các công ty khai thác, đặc biệt là các công ty kinh doanh năng lượng hóa thạch (như dầu, khí, than) sẽ phụ thuộc rất nhiều vào giá nhiên liệu trên thị trường. Giá càng tăng thì các công ty này càng có lợi. Ngược lại, các nhà máy lọc dầu được hưởng lợi từ việc chi phí nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm dầu mỏ như xăng khi giá dầu thô giảm. Ngoài ra, ngành năng lượng còn chịu sự tác động lớn của các sự kiện chính trị toàn cầu như chiến tranh, đảo chính.

Các nhóm công ty trong ngành năng lượng

  • Khoan và khai thác dầu khí

Đây là những công ty thăm dò, khoan và trực tiếp khai thác dầu thô, khí tự nhiên. Công việc chính thường là khoan thăm dò và kéo dầu thô khỏi mặt đất.

  • Lắp đặt và dịch vụ khai thác

Dầu và khí tự nhiên phải được vận chuyển từ nơi sản xuất đến nhà máy lọc dầu để tinh chế thành sản phẩm cuối cùng như xăng. Những hoạt động này sẽ do các công ty lắp đặt ống dẫn dầu và dịch vụ dầu khí thực hiện.

  • Công ty than

Các công ty than có thể được phân loại là các công ty năng lượng vì than được sử dụng cho các nhà máy điện, bao gồm cả hạt nhân.

  • Năng lượng tái tạo

Năng lượng sạch hiện đang nhận được sự quan tâm trong những năm qua và có khả năng trở thành tương lai cho ngành năng lượng toàn cầu. Ví dụ về năng lượng tái tạo hiện nay là các công ty điện gió và điện mặt trời.

  • Hóa chất

Một số công ty chuyên tinh chế dầu và khí đốt thành các hóa chất đặc biệt. Nhưng thông thường các tập đoàn năng lượng lớn sẽ thâu tóm luôn cả các nhóm công ty này.

Phân biệt giữa ngành năng lượng và ngành dịch vụ tiện ích

Ngành năng lượng chủ yếu bao gồm các công ty đóng vai trò khai thác, tinh chế hoặc sản xuất các nguồn năng lượng. Trong khi đó, các công ty tiện ích tập trung vào việc cung cấp điện, nước và các tiện ích công cộng khác cho người tiêu dùng. Cả hai lĩnh vực này có một điểm chung đó là đều cung cấp điện và khí đốt cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, vai trò của họ là khác nhau, khi ngành năng lượng chịu trách nhiệm sản xuất và cung cấp năng lượng còn các công ty ngành tiện ích sẽ chịu trách nhiệm bán các sản phẩm này.

mở tài khoản