Khái niệm ngành tài chính

Ngành tài chính là một bộ phận của nền kinh tế bao gồm các công ty và tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng thương mại và bán lẻ. Lĩnh vực này bao gồm một loạt các ngành nhỏ gồm ngân hàng, công ty đầu tư, công ty bảo hiểm và công ty bất động sản.

Doanh thu của lĩnh vực tài chính chủ yếu đến từ các khoản thế chấp và cho vay, những khoản này sẽ tăng giá trị khi lãi suất giảm. Sức khỏe của nền kinh tế phụ thuộc phần lớn vào sức mạnh của ngành tài chính. Nó càng mạnh thì nền kinh tế càng lành mạnh và ngược lại.

Để một nền kinh tế duy trì ổn định, nó cần phải có một khu vực tài chính lành mạnh. Lĩnh vực này ứng trước các khoản vay cho các doanh nghiệp để họ có thể mở rộng, cấp các khoản thế chấp cho chủ sở hữu nhà và ban hành các chính sách bảo hiểm để bảo vệ người dân, công ty và tài sản của họ. Nó cũng giúp tích lũy tiền tiết kiệm để nghỉ hưu và tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người.

Các ngành nghề trong lĩnh vực tài chính

Như đã đề cập ở trên, lĩnh vực tài chính bao gồm nhiều ngành khác nhau, từ ngân hàng, công ty đầu tư, công ty bảo hiểm, công ty môi giới bất động sản, công ty tài chính tiêu dùng, công ty cho vay thế chấp và quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs). Nhiều công ty trong lĩnh vực tài chính thậm chí còn có sức ảnh hưởng vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ một quốc gia như những ngân hàng lớn ở phố Wall, Mỹ.

Trong khi các công ty lớn này thống trị lĩnh vực này, thì cũng có những công ty nhỏ hơn khác cũng tham gia vào lĩnh vực này. Các công ty bảo hiểm cũng là một ngành chính trong lĩnh vực tài chính, bao gồm các công ty như American International Group (AIG) và Chubb (CB).

Phương thức đầu tư đối với ngành tài chính

Sức khỏe của cả nền kinh tế và sức mạnh của lĩnh vực tài chính thường sẽ đi song hành nhau. Nếu các công ty tài chính yếu kém sẽ gây bất lợi cho người tiêu dùng bình thường. Vai trò của lĩnh vực tài chính là cung cấp vốn cho các chủ thể trong nền kinh tế thông qua cho vay, thế chấp và bảo hiểm. Nếu những hoạt động này bị hạn chế, nó sẽ kìm hãm sự phát triển của cả nền kinh tế.

Cổ phiếu tài chính là khoản đầu tư rất phổ biến để sở hữu trong danh mục đầu tư. Hầu hết các công ty trong ngành đều phát hành cổ tức và được đánh giá dựa trên sức mạnh tổng thể về tình hình tài chính của họ. Sau sự sụp đổ của hệ thống tài chính vào các năm 2007 – 2008 đã khiến chính phủ phải đưa ra các đạo luật nhằm kiểm soát các công ty tài chính, đảm bảo an toàn hệ thống. Sự kiểm soát này đã giúp hệ thống tài chính vững mạnh hơn và các cổ phiếu tài chính lấy lại được vị thế vốn có của mình.

mở tài khoản