Nhận định thị trường chứng khoán ngày 07.10.2022

Thị trường chứng khoán tiếp tục có 1 phiên giảm mạnh. Vnindex giảm hơn 29 điểm, VN30 giảm hơn 36 điểm. Lực bán trên VN30 vẫn rất mạnh, VN30 tiếp tục quay lại bán ròng sau 1 ngày mua ròng. Ngày 06.10 cũng là phiên hàng cổ phiếu bắt đáy về. Nđt thấy không lên được nên lại quay ra bán làm lực bán gia tăng.

Khi nào sức mạnh thị trường chung và VN30 chuyển sang trạng thái Mạnh dần thì chúng ta mới có thể yên tâm thị trường đã cân bằng.

Xem hướng dẫn cách để xác định xu hướng ngắn hạn và trung hạn bằng đường trung bình động trong video dưới đây:

XEM THÊM BÀI PHÂN TÍCH MỚI NHẤT: