Nhận định thị trường phái sinh ngày 29.05.2023

Ngày cập nhật: 29.05.2023 – Chuyên gia Phân tích kỹ thuật Vũ Văn Nam

Sức mạnh thị trường

Sức mạnh thị trường VN30 đã chuyển từ mạnh dần sang yếu dần với thống kê xác suất thành công 63% và tỉ lệ sinh lời -0.7%. Những ngày trước đó sức mạnh thị trường VN30 đều ở trạng thái mạnh dần nhưng đến 2 phiên gần đây chuyển về yếu dần nên nhiều khả năng từ đây phái sinh sẽ điều chỉnh giảm. Do đó phiên 29/05/2023 anh chị vẫn canh SHORT phái sinh là chủ đạo nhé.

Phân tích chỉ số VN30

Biểu đồ weekly chỉ số VN30

Trong tuần bắt đầu từ ngày 22/5/2023 chỉ số VN30 có xu hướng giảm là chủ đạo nên kết thúc tuần hình thành cây nến giảm phá qua giá thấp nhất của cây nên tuần 15/5, đồng thời chỉ số VN30 đã phá qua hỗ trợ MA20 nên xác suất rất cao tuần tới bắt đầu từ ngày 29/5/2023 chỉ số VN30 sẽ trong xu hướng giảm là chủ đạo. Thêm vào đó chỉ báo Stochastic trên khung tuần cũng đang báo hiệu điều chỉnh giảm. Nên sang tuần tới bắt đầu từ ngày 29/5/2023 chỉ số VN30 có xác suất rất cao sẽ điều chỉnh giảm về vùng 1045 – hỗ trợ MA5 trên khung tuần, nếu lực giảm mạnh sẽ điều chỉnh về vùng 1030 điểm.
Chú ý : Mặc dù phe bán đang chiếm ưu thế nhưng anh chị nhà đầu tư cũng không thể loại bỏ khả năng đây chỉ là nhịp điều chỉnh nhẹ sau đó đi lên test kháng cự 1090. Do đó anh chị đang giữ tiếp cổ phiếu thì canh điểm tối ưu rồi chốt, và canh Short phái sinh là chủ đạo nhé.

Biểu đồ ngày chỉ số VN30

Phiên 26/5/2023 chỉ số VN30 điều chỉnh khá tiêu cực nhưng sau khi chạm MA100 thì phe mua lại vào mạnh đẩy chỉ số đi lên và hình thành cây nến giảm và có bóng dưới khá dài nhưng về tổng thể chỉ số VN30 đã xác nhận xu hướng giảm là chủ đạo nên nhiều khả năng phiên ngày 29/5 sẽ tăng nhẹ đầu phiên sau đó điều chỉnh giảm tiếp. Hiện tại chỉ số VN30 đang được các đường MA hỗ trợ nhưng sức mạnh thị trường chung VN30 đã chuyển sang yếu dần – công cụ FIT, điều này nói lên xác suất nhóm cổ phiếu VN30 điều chỉnh giảm là khá cao. Do đó theo ad giai đoạn hiện tại anh chị canh chốt lời cổ phiếu nhóm VN30 là chủ đạo nhé, còn về phái sinh thì do sức mạnh thị trường chung VN30 đã chuyển sang yếu dần nên anh chị canh mở vị thế SHORT phái sinh là chủ đạo nhé.

Chiến lược giao dịch VN30F1M phiên tới

Chỉ số VN30F1M khung thời gian ngày

Chỉ số VN30F1M có mô hình giá tương tự mô hình giá VN30. Nên anh chị nhà đầu tư canh SHORT phái sinh là chủ đạo nhé.

Chỉ số VN30F1M trên khung thời gian h1, hiện tại chỉ số VN30F1M đã đi lên và hình thành đỉnh 2 sau đó điều chỉnh giảm nên nhiều khả năng từ đây chỉ số VN30F1M sẽ điều chỉnh đi xuống. Hiện tại anh chị có thể canh mở vị thế SHORT quanh vùng 1057-1059 nhé.

Anh chị nhà đầu tư chú ý Chỉ số VN30F1M đang trong xu hướng xuống là chủ đạo. Vì vậy, nếu xuất hiện cơ hội LONG, thì anh chị vào tỷ trọng bằng 30-50% so với lệnh SHORT là phù hợp.

Xem thêm: