Nhiều cổ phiếu bứt phá – Điều gì đang diễn ra?| Đầu tư chứng khoán 16.09.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu

Leave a Reply

%d bloggers like this: