Những điều nên biết – tình trạng goá bụa ở phụ nữ

Theo thống kê Tổng cục thống kê Việt Nam 2009, tỷ lệ goá bụa đối với nữ cao hơn rất nhiều từ giai đoạn sau 60 tuổi, (nữ 30%, nam 5%), sau đó tăng rất nhanh ở độ tuổi sau 70 nữ (50%), nam (10%).

tỷ lệ goá theo tuổi, giới tình và thành thị/ nông thôn

Các vấn đề tài chính : Khi phỏng vấn các phụ nữa goá bụa

  • 78% cho rằng sự ra đi của người chồng là sự kiện buồn đau nhất trong cuộc đời họ.
  • 60% cho biết gặp gánh nặng về tài chính khi người chồng ra đi
  • 50% cho biết thu nhập của họ giảm sút đến 50% khi vắng bóng người chồng.
  • 53% trả lời chưa có sự chuẩn bị gì về tài chính trong tương lai, vì chưa chuẩn bị sự kiện này.

Dũng cảm đối mặt, tự chủ tài chính, tiếp tục cuộc sống

70% phụ nữ goá bụa trả lời, họ đã và đang tìm được nghị lực để tự vượt qua. Họ buộc phải tự giải quyết vấn đề tài chính một mình, trở nên nghị lực hơn, mạnh mẽ hơn người phụ nữa khác cùng lứa tuổi, còn chồng ở bên cạnh. Họ dồn niềm tin, hy vọng vào tương lai của con cháu, cố gắng hoàn thành tâm nguyện của người chồng đã ra đi: Cố gắng chăm sóc bản thân và gần gũi con cháu, họ tiếp tục sống có khỏe, sống có ích vì niềm tin đó.

XEM THÊM: