Những lý do đằng sau các quyết định về chính sách chi trả cổ tức.

Cổ tức là phần thu nhập mà công ty đem phân phối lại cho cổ đông hiện hữu của họ. Cổ tức có thể là tiền mặt, là cổ phiếu hoặc một dạng tài sản khác. Việc trả cổ tức này thực tế là sự lựa chọn của ban lãnh đạo của công ty hơn là một nghĩa vụ. Dưới đây là một vài lý do cho các quyết định có nên hay không nên chi trả cổ tức cho cổ đông.

Lý do để một công ty phân chia cổ tức cho cổ đông

  • Nhiều nhà đầu tư thích thu nhập ổn định liên quan đến cổ tức, vì vậy họ sẽ có nhiều khả năng mua cổ phiếu của công ty nếu công ty trả cổ tức đều đặn.
  • Các nhà đầu tư cũng coi việc chi trả cổ tức là dấu hiệu thể hiện sức mạnh của công ty và là dấu hiệu cho thấy ban lãnh đạo có quan tâm đến lợi ích của các cổ đông, điều này một lần nữa làm cho cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn.

Trả cổ tức gửi đi một thông điệp rõ ràng, mạnh mẽ về triển vọng và hiệu quả hoạt động trong tương lai của công ty. Đồng thời sự sẵn sàng và khả năng trả cổ tức ổn định qua từng năm là minh chứng về sức mạnh tài chính của công ty.

Lý do khiến công ty quyết định không chi trả cổ tức

Các công ty đang trong quá trình phát triển sẽ không thực hiện chi trả cổ tức. Đó là bởi vì việc tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận vào kinh doanh trong các giai đoạn tăng trưởng quan trọng sẽ là quyết định khôn ngoan hơn. Nhưng ngay cả những công ty lâu đời cũng có lúc tái đầu tư toàn bộ thu nhập của họ để tài trợ cho các dự án mới, mua lại các công ty khác hoặc đem trả nợ.

Dưới góc độ nhà đầu tư, việc lựa chọn không nhận cổ tức sẽ có những lợi thế nhất định về thuế. Thông thường thuế suất cho thu nhập từ cổ tức thường bị đánh khá là cao. Ở những thị trường phát triển như Mỹ, thuế suất cho thu nhập từ cổ tức có thể lên đến 20%

Do vậy, đôi khi cả nhà đầu tư và phía ban lãnh đạo đều đồng thuận rằng đôi khi việc chi trả cổ tức là không cần thiết.

mở tài khoản