Open interest là gì và ý nghĩa trong chứng khoán phái sinh

Open interest là gì?

Open Interest (OI) là một khái niệm quan trọng trong thị trường chứng khoán và thị trường phái sinh, đặc biệt là trong giao dịch tương lai và quyền chọn (futures and options). Open Interest đo lường tổng số lượng hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn mà các nhà đầu tư đã mua hoặc bán và vẫn còn mở tại một thời điểm cụ thể.

Open Interest sẽ thay đổi khi có sự mua bán mới của hợp đồng tương lai hoặc khi các hợp đồng được đóng. Nó thể hiện sự quan tâm và tính thanh khoản của thị trường cho một loại hợp đồng cụ thể.

Ví dụ:

 • Nếu một nhà đầu tư mua 10 hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 và một nhà đầu tư khác bán 10 hợp đồng tương lai tương tự, như vậy, OI cho của hợp đồng này sẽ là 10.
 • Nếu thêm một nhà đầu tư khác mua thêm 5 hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30, OI sẽ tăng lên thành 15.
 • Khi một hợp đồng tương lai trên cổ phiếu XYZ được giải quyết (ví dụ: khi đến hạn hoặc khi nhà đầu tư đóng cửa vị thế), thì OI sẽ giảm đi tương ứng.

Ý nghĩa của Open interest

 • Đo Lượng Hoạt Động Thị Trường: Open Interest thể hiện số lượng hợp đồng tương lai hoặc tùy chọn đang tồn tại và chưa được giải quyết. Nó cho biết mức độ hoạt động và quan tâm của các nhà đầu tư trong thị trường cho một loại hợp đồng cụ thể.
 • Tính Than Khoản: Mức OI cao thường tương ứng với tính thanh khoản tốt. Thị trường có OI cao thường có giá trị giao dịch lớn hơn và thường ít bị biến động lớn do khả năng mua và bán dễ dàng.
 • Dự Đoán Sự Thay Đổi Giá Cổ Phiếu hoặc Hợp Đồng: Sự thay đổi trong OI có thể cung cấp thông tin về sự tăng hoặc giảm quan tâm của nhà đầu tư đối với một loại hợp đồng cụ thể. Khi OI tăng đồng thời với giá tăng, điều này có thể báo hiệu về sự tín nhiệm và tiềm năng cho xu hướng tăng giá tiếp tục. Ngược lại, OI giảm có thể cho thấy sự thoát khỏi thị trường hoặc dấu hiệu tiềm năng cho sự điều chỉnh giá.
 • Xác Định Đáy và Đỉnh Thị Trường: Sự thay đổi đột ngột trong OI có thể giúp xác định sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Một sự gia tăng đột ngột trong OI tại đáy thị trường có thể báo hiệu về sự đảo chiều của xu hướng giá. Tương tự, một sự giảm đột ngột trong OI tại đỉnh thị trường có thể báo hiệu về sự thay đổi trong xu hướng giá.
 • Hỗ Trợ Quyết Định Đầu Tư: Các nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường có thể sử dụng OI để đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Chẳng hạn, họ có thể sử dụng OI để xác định mức độ đảm bảo cho các quyết định mua hoặc bán hợp đồng tương lai hoặc tùy chọn.

Cách phân tích Open interest

Theo Dõi Sự Thay Đổi Trong Open Interest:

 • Tăng OI: Sự tăng OI cho biết có sự tham gia mới trong thị trường hoặc mở ra các hợp đồng mới. Điều này có thể cho thấy sự tăng cường trong quan tâm của nhà đầu tư đối với một loại hợp đồng cụ thể. Khi OI tăng đồng thời với tăng giá, điều này có thể cho thấy đà tăng giá có thể tiếp tục.
 • Giảm OI: Sự giảm OI có thể cho thấy sự thoát khỏi thị trường hoặc đóng cửa các vị thế giao dịch. Điều này có thể đồng nghĩa với sự giảm quan tâm của nhà đầu tư và có thể dự đoán một sự biến động giảm dần trong tương lai.

So Sánh OI Với Giá Cổ Phiếu Hoặc Giá Hợp Đồng:

 • Sự phân kỳ: Khi có sự bất đồng giữa sự thay đổi trong OI và giá cổ phiếu hoặc giá hợp đồng, điều này có thể cho thấy sự không đồng thuận trong thị trường. Ví dụ, nếu giá tăng mạnh trong khi OI giảm, điều này có thể cho thấy rằng sự tăng giá có thể không được hỗ trợ bởi sự tham gia của nhà đầu tư mới, và có thể là dấu hiệu cho một đợt chỉnh giá.
 • Sự hội tụ: Sự phù hợp giữa sự thay đổi trong OI và giá cổ phiếu hoặc giá hợp đồng có thể cho thấy sự đồng thuận trong thị trường. Nếu giá tăng mà OI cũng tăng, điều này có thể báo hiệu về sự ủng hộ của nhà đầu tư và tiềm năng cho sự gia tăng thêm trong tương lai.