Pha đảo chiều ngoạn mục, làm gì khi chưa có hàng?| Đầu tư chứng khoán 27.12.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu