đội ngũ chuyên gia tư vấn

Phân bổ tỷ trọng theo rủi ro của thị trường| Đầu tư chứng khoán 23.11.2021

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

Livestream tư vấn được phát lúc 20:00 hàng ngày trên kênh Youtube Đầu Tư Từ Đâu

Leave a Reply

%d bloggers like this: