Phân tích báo cáo tài chính của công ty như thế nào?

Các nhà đầu tư có thể tận dụng sự phong phú của thông tin được cung cấp trong báo cáo tài chính của công ty để giúp họ đánh giá công ty như một khoản đầu tư tiềm năng. Về khả năng sinh lời tổng thể, thu nhập ròng là điểm khởi đầu rõ ràng khi phân tích một báo cáo tài chính. Số tiền này trên báo cáo thu nhập của một công ty là một chỉ số tuyệt vời về khả năng sinh lời vì nó định giá trị số tiền mà một công ty thu vào, sau khi tất cả các chi phí sản xuất, khấu hao, thuế, lãi vay và các chi phí khác đã được trừ đi. Tuy nhiên, thu nhập ròng không nên được sử dụng riêng khi đánh giá một công ty.

Phân tích báo cáo tài chính

Biên lợi nhuận hoạt động

Tỷ suất lợi nhuận hoạt động là một chỉ số quan trọng khác về khả năng sinh lời và hiệu quả so sánh số tiền mà một công ty kiếm được trước khi tính lãi và thuế đối với doanh thu được tính. Biên lợi nhuận giúp các nhà phân tích và nhà đầu tư tiềm năng đánh giá mức độ thành công của các nhà quản lý công ty trong việc kiểm soát chi phí và tạo ra doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động cao cho thấy một công ty đang quản lý chi phí và tạo ra doanh thu một cách khôn ngoan.

Đánh giá giá cổ phiếu và khả năng sinh lời cho cổ đông

Báo cáo tài chính có thể được sử dụng để đánh giá giá cổ phiếu của công ty và lợi nhuận cho các cổ đông. Một loạt các số liệu hữu ích trong quá trình này. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là một chỉ số của lợi tức đầu tư, cho thấy khả năng sinh lời trên mỗi cổ phiếu của một công ty. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) sử dụng EPS của cổ phiếu, so với giá cổ phiếu hiện tại, cho mục đích đánh giá. Tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B) được coi là thước đo giá trị cơ bản cho các nhà đầu tư, vì nó cho thấy giá trị thị trường của công ty liên quan đến giá trị nội tại của nó.

Tỷ lệ chi trả cổ tức

Tỷ lệ chi trả cổ tức là một số liệu hữu ích khác để đo lường sự phát triển của công ty, sự ổn định tài chính và lợi nhuận trả cho các cổ đông. Tỷ lệ chi trả cổ tức tính toán tỷ lệ phần trăm thu nhập của công ty được trả cho các nhà đầu tư cổ phần, dưới hình thức cổ tức. Giá trị tỷ lệ càng cao, thu nhập của một công ty càng đáng tin cậy có thể duy trì việc chi trả cổ tức và một công ty được coi là ổn định hơn. Thu nhập giữ lại, số lợi nhuận không được chia cho cổ đông dưới dạng cổ tức, cho biết phần lợi nhuận mà một công ty đang tái đầu tư vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.

Tài sản và trách nhiệm pháp lý

Việc phân tích tài sản và nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán của công ty cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn tổng thể đáng tin cậy về tình hình tài chính tổng thể của công ty, cũng như tình hình nợ của nó. Tỷ lệ nợ, chẳng hạn như tỷ số thanh toán hiện hành , có thể được tính toán từ thông tin được cung cấp trong báo cáo tài chính, để các nhà phân tích đánh giá khả năng xử lý nợ tồn đọng của một công ty. Các khoản chi tiêu vốn lớn có thể được sử dụng để đánh giá tình trạng tài chính hiện tại của một công ty và có thể đánh giá tiềm năng tăng trưởng.

THAM GIA NHÓM TƯ VẤN trong phiên giao dịch

Tham gia nhóm Tư vấn của Đầu Tư Từ Đâu (E-Broker) để được admin tư vấn điểm mua/điểm bán có lợi nhất. Bấm tham gia nhóm TẠI ĐÂY.


Hoặc mở app Zalo, quét mã QR để tham gia nhóm Tư vấn đầu tư miễn phí.

Kết bạn với admin qua Zalo 0981 084 636

Xem thêm:

Chào các bạn, tôi là Đỗ Hoàng Quân. Tôi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2007. Trải qua nhiều chu kỳ, tôi am hiểu quy luật vận động của thị trường và xây dựng cho mình những nguyên tắc quan trọng để có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thêm về tôi tại đây.

anh Quan

Đăng ký mở tài khoản chứng khoán

Tham gia nhóm Zalo tư vấn đầu tư Miễn phí

Mở app Zalo, scan để tham gia nhóm tư vấn của E-Broker hoặc kết bạn với admin qua SĐT 0981 333 743

Đọc nhiều nhất

Chuyên mục