Phân tích

Blog chứng khoán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Góc nhìn PTKT cổ phiếu AGR 04.01.2022

• Sau khi vượt khỏi vùng tích lũy ở giá 23-25, AGR đang có xu hướng quay về test lại…
ĐỌC TIẾP

Góc nhìn PTKT cổ phiếu DTD 04.01.2022

• DTD đã có xu hướng tăng khá mạnh trong trung hạn • Trong ngắn hạn, giá đang tích lũy…
ĐỌC TIẾP

Góc nhìn PTKT cổ phiếu TDM 04.01.2022

• TDM vẫn đang di chuyển trong kênh giá giảm hình thành từ cuối tháng 11/2021. Hiện giá đã chạm…
ĐỌC TIẾP

Phân tích cơ bản cổ phiếu