Phân tích

Blog chứng khoán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Góc nhìn PTKT cổ phiếu TDM 05.01.2022

Tín hiệu kỹ thuậtCổ phiếu tích lũy khá tốt với trạng thái tích lũy A.Kháng cự: 35. Hỗ trợ: 33,5.Nhận…
ĐỌC TIẾP

Góc nhìn PTKT cổ phiếu HTN 05.01.2022

Tín hiệu kỹ thuậtDòng tiền mạnh khi có trạng thái sức mạnh A.Cổ phiếu tích lũy khá tốt với trạng…
ĐỌC TIẾP

Góc nhìn PTKT cổ phiếu APG 04.01.2022

• Sau khi bứt khỏi khu vực tích lũy xung quang vùng giá 18.5 – 20.5, VIX đang có xu…
ĐỌC TIẾP

Phân tích cơ bản cổ phiếu