Phân tích

Blog chứng khoán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Góc nhìn PTKT cổ phiếu HTN 04.01.2022

• Giá đã có xu hướng tăng khá mạnh kể từ đầu tháng 10/2021 • Trong ngắn hạn, giá đang…
ĐỌC TIẾP

Góc nhìn PTKT cổ phiếu DXG 04.01.2022

• Giá đã có xu hướng tăng khá mạnh trong trung và dài hạn • Trong ngắn hạn, giá đang…
ĐỌC TIẾP

Góc nhìn PTKT cổ phiếu AGR 04.01.2022

• Sau khi vượt khỏi vùng tích lũy ở giá 23-25, AGR đang có xu hướng quay về test lại…
ĐỌC TIẾP

Phân tích cơ bản cổ phiếu