Phân tích

Blog chứng khoán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Góc nhìn PTKT cổ phiếu DXG 04.01.2022

• Giá đã có xu hướng tăng khá mạnh trong trung và dài hạn • Trong ngắn hạn, giá đang…
ĐỌC TIẾP

Góc nhìn PTKT cổ phiếu AGR 04.01.2022

• Sau khi vượt khỏi vùng tích lũy ở giá 23-25, AGR đang có xu hướng quay về test lại…
ĐỌC TIẾP

Góc nhìn PTKT cổ phiếu DTD 04.01.2022

• DTD đã có xu hướng tăng khá mạnh trong trung hạn • Trong ngắn hạn, giá đang tích lũy…
ĐỌC TIẾP

Phân tích cơ bản cổ phiếu