Phân tích

Blog chứng khoán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu

PTKT cổ phiếu hot ngày 18.02.2022 – PDR. Phá vỡ giả, cơ hội cho chiều mua

pdr - PHÁ VỠ GIẢ Tín hiệu phân tích Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh,…
ĐỌC TIẾP

Góc nhìn PTKT cổ phiếu tâm điểm 16.02.2022 – HTN

HTN - Retest thành công Tín hiệu phân tích Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối lượng tăng mạnh,…
ĐỌC TIẾP

Góc nhìn PTKT cổ phiếu tâm điểm 16.02.2022 – PSH, DBC

PSH – Break nhịp điệu thôi miên   Tín hiệu phân tích Dòng tiền mạnh phát triển tốt với khối…
ĐỌC TIẾP

Phân tích cơ bản cổ phiếu

Cổ phiếu VCS – Hưởng lợi từ thị trường xuất khẩu

TÌNH HÌNH KINH DOANH Quý 2/2021 tăng trưởng EPS đạt mức 31% so với cùng kỳ, đi kèm với đó…
ĐỌC TIẾP

Khuyến nghị nhanh cổ phiếu FMC

Kết quả tăng trưởng doanh thu quý 2 của FMC rất ấn tượng với mức tăng hơn 60% so với…
ĐỌC TIẾP

Khuyến nghị nhanh cổ phiếu CTG

CTG ghi nhận kết quả kinh doanh quý 2/2021 kém khả quan khi chi phí trích lập dự phòng tăng…
ĐỌC TIẾP

Khuyến nghị nhanh cổ phiếu GAS

GAS ghi nhận kqkd quý 2 ấn tượng khi LNST tăng 34% so với cùng kỳ. Kỳ vọng chính trong…
ĐỌC TIẾP

Khuyến nghị nhanh cổ phiếu DCM

Cổ phiếu DCM lọt nhóm cổ phiếu đáng chú ý của chúng tôi ngày hôm nay https://www.youtube.com/watch?v=aowzuY8qWU0
ĐỌC TIẾP

Khuyến nghị nhanh cổ phiếu PLC

Cổ phiếu PLC lọt nhóm cổ phiếu đáng chú ý của chúng tôi ngày hôm nay, hãy xem chuyên gia…
ĐỌC TIẾP